Tháng Bảy


Mảnh lá sen tàn thở vào mặt ta cái mùi tháng bảy
Mùi lúa non ngầy ngậy gió đồng
Mùi khói ướt trong chiều bão rớt
Áo em thơm.
Hương thị ngượng ngùng
Trái bàng rơi gõ vào tim ta thanh âm tháng bảy
Tiếng mưa
ướt
tiếng nấc
chuông chùa
Tiếng sáo diều xa xôi mất cắp
Trong miền nhòe nước mắt ấu thơ.

 ĐHĐ


Comments

If you have any questions, please feel free to comment down here or reach me on my facebook page. I will get back to you as soon as I can! Thank you.

Archive

Contact Form

Send